Internkontroll og Forsikringsavtaler

Intern­kontroll av El. anlegg (IDV)

Hva oppnår brukeren?

Periodisk gjennom­gang

Mindre risiko for skader for brukerne

Sjekklister for brukeren

Redusert risiko for branntilløp

Tiltaksplan

Færre feil på el. anlegg ved kritiske tidspunkt

Varmefoto­grafering

Feil blir avdekket tidlig og kan utbedres rimlig

Forsikrings­rabatter

Reduserte driftsutgifter

Dokumenta­sjon i.h.h.t. krav

Myndig­hetenes krav blir innfridd

Vi tilbyr et system som tilfredstiller myndighetenes krav til tilsyn av elektriske anlegg i næringsbygg og offentlige bygg. Konseptet kalles IDV og er utarbeidet i samarbeid med Elscoop ( IK Spesialisten )
Byggeier/-bruker får dokumentert vedlikehold og ettersyn av installasjonen slik at den til enhver tid er i forskriftsmessig stand.

Utdrag av forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner av 1991 som er utferdiget av Norges Vassdrags- og Energiverk:

§ 121 Eiers / brukers ansvar - internkontroll  ( Internkontrollforskriften )

«Eier og bruker av elektriske installasjoner har plikt til å sørge for dokumentert vedlikehold og ettersyn av installasjonen slik at den til enhver tid er i forskriftsmessig stand.»
 
For mer informasjon om internkontroll og forsikringsavtaler kontakt Bjørn Lunde

Tlf: 40800653
E-post: bjorn.lunde@fetsundelektro.no