El-kontroll

Hva er en el-kontroll

En El-kontroll er en utvidet kontroll, og er mer omfattende enn el-sjekk. Denne skal utføres av Elfag-personell med spesiell sertifisering. Normalt starter kontrollen i sikringsskapet hvor elektrikeren ser etter varmegang og kontrollerer skapets generelle tilstand. I tillegg kommer sjekk av strømmåler samt jordfeilbryter og overspenningsvern dersom dette er installert. Altså en grundig gjennomgang av el-anlegget.

Billigere forsikring etter el-kontroll

Fra kr 2 500.- inkl mva
Medlemskap i Huseiernes Landsforbund. Kr 1 950.- inkl mva

Tilbudet gjelder 1 stk boenhet. Utleieleilighet, driftsbygning m.v. omfattes ikke av tilbudet. Utført inntil 10 km fra utsalgssted.For mer informasjon om El-kontroll, kontakt Knut Burhol på:

E-post: knut.burhol@fetsundelektro.no
Mobil: 40 80 06 51