El-kontroll

Hva er en el-kontroll

En El-kontroll er en utvidet kontroll, og er mer omfattende enn el-sjekk. Denne skal utføres av Elfag-personell med spesiell sertifisering. Normalt starter kontrollen i sikringsskapet hvor elektrikeren ser etter varmegang og kontrollerer skapets generelle tilstand. I tillegg kommer sjekk av strømmåler samt jordfeilbryter og overspenningsvern dersom dette er installert. Altså en grundig gjennomgang av el-anlegget.

Billigere forsikring etter el-kontroll

Fra kr 3 900.- inkl mva

Huseiernes Landsforbund

Tilbudet gjelder 1 stk boenhet. Utleieleilighet, driftsbygning m.v. omfattes ikke av tilbudet. Utført inntil 20 km fra utsalgssted. For mer informasjon om El-kontroll, kontakt Bjørn Lunde på:

E-post: bjorn.lunde@fetsundelektro.no
Mobil: 40 80 06 53