Service og oppussing

Det er du som eier av boligen som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden!
Rehabilitering av Boligen, Bad og Kjøkken eller Tilbygg/Påbygg. Vi samarbeider med andre fag.

Tømrer

Tord Fladeby Tlf 91 54 57 42
Knut Laget Tlf 91 75 94 49

Rørlegger

Solid Rør AS v/Christian Eriksoon
Tlf 40 17 33 35       

Solid Rør AS
Sanitær-Varme AS v/Jonny Kristiansen
Tlf 63 88 10 70

For mer informasjon om service,
kontakt Knut Burhol.
Mobil: 40 80 06 51
knut.burhol@fetsundelektro.no