Service og oppussing

Det er du som eier av boligen som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden!
Rehabilitering av Boligen, Bad og Kjøkken eller Tilbygg/Påbygg. Vi samarbeider med andre fag.

Tømrer

 

Rørlegger

Sanitær-Varme AS v/Johnny Kristiansen
Tlf 63 88 10 70

For mer informasjon om service,
kontakt Bjørn Lunde
Mobil: 408 00 653