Service og oppussing

Det er du som eier av boligen som er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden!
Rehabilitering av Boligen, Bad og Kjøkken eller Tilbygg/Påbygg. Vi samarbeider med andre fag.

Tømrer

Tord Fladeby Tlf 91 54 57 42
Knut Laget Tlf 91 75 94 49

Rørlegger

Solid Rør AS   Christian Eriksoon

Tlf 40 17 33 35       


Sanitær-Varme AS v/Jonny Kristiansen
Tlf 63 88 10 70

For mer informasjon om service,
kontakt Knut Burhol.
Mobil: 408 00 651